My imageMy imageMy imageMy imageMy imageMy image

Welkom / Welcome

n Warm welkom by ons geliefde organisasie, die Vrystaat Vroue Landbou-unie se webtuiste.

A warm welcome to the website of our beloved organisation, the Free State Women`s Agricultural Union.

VVLU is n opvoedkundige organisasie wat geleenthede tot verruiming aan vroue met dieselfde waardes bied en hulle toerus as tuisteskeppers en om n positiewe bydrae tot die ontwikkeling van die gemeenskap en land te lewer.

We are an educational organisation in which opportunities for development are offered to women with the same values and where they are prepared, as homemakers, to render a positive contribution to the development of the community and country.


 

Mev Gerda Pienaar van Virginia, VVLU President se boodskap:

Liewe VVLU Vriendinne

Volgens Lynette Beer word elke mens gebore om buitengewoon anders te wees. Om te ontdek en te lei en die lewens van ander aan te raak. Ons word gebore om alle beperkings wat ander en onsself op ons plaas, te oorkom, om suksesvol en uitnemend te wees.

Om dit reg te kry moet ons verby ons omstandighede leef.

Elkeen van ons het die potensiaal om ons eie unieke merk te maak. 

n Mens se verwagtings het n groot invloed op jou lewe. As jy min verwag, gaan jy min kry. Wanneer mens goeie geleenthede verwag, sal mens baie meer sukses en guns beleef.

Ons gesindhede en oortuigings het n groot effek op die manier waarop ons die wêreld sien en hoe ons daaroor voel. 

Ons tema wees buitengewoon anders, is sinoniem aan doodgewoon gewillig wees, want is dit nie die hoofkenmerk van al die besondere vroue waarvan ons in die Bybel lees nie.

Hierdie Bybelse vroue was, net soos ons, eenvoudige mense wat ook maar foute begaan het, verkeerde keuses gemaak het, getwyfel het en moed opgegee het.

In die meeste gevalle het hulle egter sterker en as oorwinnaars of heldinne anderkant uitgekom.

Ons ken almal die verhale van Ragab die prostituut, Naomi, die skoonmoeder van Rut en Esther die weeskind,  wat gewillig was om standpunt in te neem vir haar God en haar volk.

Al hierdie vroue toon karaktereienskappe van gewillig wees en het die keuse uitgeoefen om buitengewoon anders te dink, te kies en te wees.

Hoe kan ons hierdie eienskappe dan aanleer?

Deur met n droom, n doelwit en n visie te leef. Staan elke oggend op met ‘n verwagting. Hê ‘n gees van uitnemendheid. Wees positief en kies om inspraak te hê in iemand anders se lewe. Ken jouself en weet wie jy is;  motivering kom van binne. Die Gees van God wat in ons woon, stel ons instaat om buitengewoon anders te wees. Alhoewel dit n keuse is om so te leef, is dit ook n Bybelse opdrag.

Bid  sonder ophou. Soggens om die dag nader te wink, saans om die dag af te sluit. Of sommer net enige tyd van die dag of nag.   Milanie Vosloo sê: Soms Here, is daar dele van my wat nog kliphard gebak is. En wat daarom maklik krake maak. Dompel my sommer weer vandag in U genadewater sodat U maklik met my- U kleimens- kan werk. Wees sag met my hart, sag maar sekuur. Want hoe anders sal ek soos U kan lyk.  

Om  positief te leef, moet jy eers ‘n positiewe uitkyk ontwikkel.  Jy mag nie energie verkwis deur op negatiewe gedagtes en negatiewe herinneringe te fokus nie. Dit is nie jou omstandighede wat jou negatief maak nie. Dit is jou houding teenoor jou omstandighede. Voor jy nie jou gedagtes en manier van dink verander nie, sal niks in jou lewe verander nie en sal jy nie anders leef nie.  

Jy kan nie buitengewoon wees as jy nie doen waaraan jy glo en wat vir jou natuurlik is nie. As jy uitleef wie jy is, sal jy gelukkig wees én suksesvol wees in alles wat jy doen, want dan het jy passie en oortuiging en sal jy uitstyg bo die gemiddelde. Hier is jou uitdaging: Leer om die regte jy te wees.

Om anders of buitengewoon te wees, verg ‘n lewe van nederigheid en oorgawe. Wanneer jy jou nek styf hou, kan God nie jou kop draai nie. Maar wanneer ons in geloof leef laat ons Hom toe om ons rigting te bepaal. n Lewe van nederigheid en oorgawe is net moontlik wanneer ons onthou wie God is. Hy is ‘n God van liefde.

Ons moet ook anders kyk na die wêreld en die mense om ons. Mag ons dit regkry om elke dag in God se genadewater te val en week te word in Sy hande. Hoe anders sal ons lewe dan wees?  Hoe mooi kan die wêreld dan word en ons buitengewoon anders, want God het ons almal anders gemaak.

Wanneer is jy buitengewoon?

 Wanneer jy is wie jy regtig is en jou eie persoonlikheid en beginsels uitleef. Dit verg baie moed. Jy doen partykeer dinge wat strydig is met hoe jy eintlik voel, miskien meer as wat jy sal wil erken. Dis menslik, jy voel onseker en selfs bang om te sê hoe jy eintlik voel. Dis tog makliker om die konflik te vermy.

Ons moet egter let op die voetspore wat ons trap. n Mens se hele lewe lank is ander mense besig om spore in jou hart te trap. Party spore is diep, ander is oppervlakkig. Van die spore wil ‘n mens onthou, die ander wil jy so gou as moontlik vergeet. Net so laat ons spore in ander mense se lewens agter.

Ons pak elke dag tree vir tree aan. Daagliks maak ons keuses, keuses wat van ons karakter getuig, keuses wat ons waardes reflekteer. Keuses wat spore nalaat.

Kom ons kies om met integriteit te leef, eerlikheid. Vriendelikheid, respek vir onsself en vir mekaar.

Om iemand met integriteit te wees, beteken jy is ‘n persoon uit een stuk. Jy is eg, opreg en eerlik. As jy vir ander n voorbeeld wil wees, moet jy elke oomblik met integriteit leef.

Stephan Joubert sê: dit gebeur veral in al daardie lewensbelangrike keuses waarvoor jy daagliks te staan kom en wat niemand anders van weet nie.

God wil ons vanjaar verras met Sy liefde, Sy goedheid en genade. Waag dit om te hoop om te glo dat dit môre beter sal gaan.

Waag dit om anders te dink, want jy kan.

Waag dit om die verskil te wees wat jy wil sien.

Sien God se prentjie vir jou en leef buitengewoon anders.

Die Spreuke 31 vrou is ‘n prentjie van balans, integriteit, insig en wysheid. Sy is buitengewoon anders. Haar lewe weerspieël dit wat n vrou behoort te wees.

Haar karakter is gewortel in wysheid wat berus op die erkenning van die fundamentele orde wat God in die Skepping gevestig het.

Sy leer ons daar is n besliste plek vir ons as vroue in God se Skeppingsorde. Ons speel n belangrike rol in ons gesinslewe, werksverhoudings en gemeenskap. Ons leer by die vrou van wysheid hoe om op God se manier oor ons huishouding toesig te hou.

Sy leer ons prioritiseer. Ons moet God bo alles en almal in ons lewe stel. Ons almal het verskillende omstandighede, daarom het ons God se wysheid nodig om Sy unieke plan vir elkeen van ons te vervul.

Wanneer ons doen waarvoor God ons geroep het, sal ons voorspoedig wees. Spreuke waarsku ons teen luiheid. Dit is nie fisiese luiheid nie, maar wel ons onbetrokkenheid in die gemeenskap.

Die Spreuke 31 vrou werk hard, haar handewerk lewer n goeie oes. Net soos wat ons VVLU vroue se handewerk goeie resultate lewer, want ons is Spreuke 31 vroue!

Ons moet met wysheid praat en optree. Ons emosies, onvolwassenheid of onsekerhede dwing ons soms om dwase dinge te sê. Daarom dat ons wysheid moet koester en leer om n wag voor ons mond te plaas. Dan is ons ‘n steunpilaar in die gemeenskap en in ons gesinne. Mense kan op ons reken.

Sy is egter net n gewone vrou wat haarself beskikbaar gestel het aan n uitsonderlike God – en nou n seën is vir almal om haar.

In plaas van om te dink ons sal nooit in haar voetspore kan stap nie, sien dit as n voorbeeld van wat ons wel kan regkry.

Watter unieke eienskappe besit die vrou wat anders is?

Nederigheid

Iets wat moeilik is vir die moderne vrou. Die wêreld en die media leer ons om altyd een stappie voor te wees, altyd te streef om die beste te wees.  En die prys wat jy daarvoor betaal? Die sagte & nederige geaardheid wat eintlik so mooi die vrou moet komplimenteer. Nederigheid is vir my een van die mooiste eienskappe van n vrou, en dit beteken geensins dat sy swak is nie,dit beteken juis dat sy so sterk  is, dat sy nie nodig het om vir ander te wys sy is die beste nie.

Versorgend

Wees n versorgende vriendin. Die rol van versorging kan deur enige vrou vervul word. Vroue is maar die emosionele geslag, en dus gaan daar baie geleenthede wees vir jou om hierdie rol aan te gryp.

Broos

Vroue se broosheid is ‘n ander eienskap. Ek dink dis nogal iets wat naby aan die Here se hart lê, aangesien daar soveel vroue is wat hulleself belowe het om nooit weer sag te wees nie, as gevolg van al die hartseer en pyn in die wêreld. Maar dit was nooit die Here se plan nie. Hy het ons geskape met n unieke sagtheid en broosheid. Dit laat ons toe om onvoorwaardelik lief te hê, om totaal en al oor te gee aan die genade van God. Moet nooit jou broosheid verloor nie.

Liefdevol

Ek is vas oortuig dat vroue die beste liefde gee. Omdat ons Here ons so sag en emosioneel gemaak het, sien ons baie keer pyn en seer raak wanneer niemand anders doen nie. Besef ons hoe n groot geskenk en geleentheid dit is om ander se behoeftes raak te sien EN dan hulle daarmee te kan help!

 Ons het die vermoë om ander mense se lewe soveel te verryk deur hulle te dien met liefde, soos bv. om koek en tee by die ouetehuis te gee,of om n ekstra drukkie te gee vir die wat dit nodig het.

Vreesloos

Die laaste eienskap is om sonder vrees te lewe. 

As ons die Here volkome vertrou en liefhet, het ons nie nodig om bang te wees vir enigiets nie. Nie vir fisiese,emosionele of geestelike swaarkry nie. Die Here hou ons elke dag in die palm van Sy hand, en Hy is 24/7 bewus van alles wat in ons lewens en harte aangaan.

Daarom kan jy vreesloos jou lewe leef, sonder om terug te hou. Vat kanse, gryp elke geleentheid aan en moenie bang wees nie, want die Here sal ons lei as ons na Hom luister. God wil ons verras met Sy liefde en Sy goedheid.

Kom ons maak n punt daarvan om hierdie jaar buitengewoon anders te leef soos die Spreuke 31 vrou, deur nederig te wees,versorgend, broos, liefdevol, en bo alles vreesloos. Die Here sien ons nie vir wie ons dink ons is nie, maar vir wie Hy dink ons is. Sien God se prentjie vir jou en leef buitengewoon anders.

  

 

  

  

 


  2018 se Jaarverslae verskyn onder Dokumente.  

2019

 

Tema/Theme: “Wees uitsonderlik anders/ Be extra-ordinarily different"”
Projek/Project: Slippers and pancakes/ Pannekoek en pantoffels

 

Die datums van 2020 se Area konferensies is soos volg:

11 Februarie 2020: Kroonstad (Area 1)

12 Februarie 2020: Warden (Area 2)

13 Februarie 2020: Danielsrus (Area 3)

15 Februarie 2020: Welkom (Area 8)

18 Februarie 2020: Excelsior -La Groupe Petite (Area 4)

19 Februarie 2020: Wepener (Area 9)

20 Februarie 2020: Reddersburg (Area 10)

25 Februarie 2020: Bloemfontein (Area 11)

26 Februarie 2020: Hoopstad (Area 6)
Meer oor ons / About Us

We are an educational organisation in which opportunities for development are offered to women with the same values and where they are prepared, as homemakers, to render a positive contribution to the development of the community and country.

Die doel van die VVLU is n opvoedkundige organisasie wat geleenthede tot verruiming aan vroue met dieselfde waardes bied en hulle toerus as tuisteskeppers en om n positiewe bydrae tot die ontwikkeling van die gemeenskap en land te lewer. Read more >>

Kalender / CalendarRead more >>

Contact Us

Naam / Name (* Verpligtend / Compulsory)

Email (* Verpligtend / Compulsory)

Telephone

Message (* Verpligtend / Compulsory)

Please type the code displayed next to the lock on the right below the contact details. This helps us prevent automated form queries.

Read more >>