Bestuur / Management

Die VVLU word gelei deur die President, Mev. Gerda Pienaar en agt Uitvoerende Bestuurslede.

FSWAU is lead by mrs Gerda Pienaar, president, and eight executive members

Die VVLU Dagbestuur:

Voor: Marina Cockcroft (area 2 en 1ste vise-president)  Gerda Pienaar (VVLU president)

Agter: Henti Scheepers (Area 3 en addisionele lid), Elsa Brits (Area 1 en 2de vise- president) Sarie Knoetze (Kompetisie-en-beoordelaarsameroeper)

 Gerda Pienaar
President VVLU


Elsa Brits
Additional member to management
elsa.brits@gmail.com
083 287 7446


Sarie Knoetze
Kompetisie- en beoordelaarsameroeper


Elsabe Kotze
Second Vice President


Marieta de Klerk
Sekretaris
+27 (0)57 733 5026


Marina Cockcroft
Vise President


Sonja van Zyl
Beoordelaarspaneel
Posbus 11446, Universitas ,9321
076 625 2327


Alti van Vuuren
Beoordelaarspaneel
Posbus 170, Kestell, 9860
072 303 7051


Das Wessels
Beoordelaarspaneel
Posbus 70, Excelsior, 9760
083 688 4183


Louisa Opperman
Beoordelaarspaneel
Posbus 284, Ficksburg
083 415 3672


Hannalie Theron
Editor Vrou 24/7 Woman


Ina Jagga
Beoordelaarspaneel
082 393 0210