Bestuur / Management

Die VVLU word gelei deur die President, Mev. Gerda Pienaar en agt Uitvoerende Bestuurslede.

FSWAU is lead by mrs Gerda Pienaar, president, and eight executive members

Die VVLU se bestuur:

 Gerda Pienaar
President VVLU


Elsa Brits
Vise President VVLU


Sarie Knoetze
Kompetisie- en beoordelaarsameroeper


Henti Scheepers
Addisionele Lid


Marieta de Klerk
Sekretaris
+27 (0)57 733 5026


Marina Cockcroft
Vise President


Sonja van Zyl
Beoordelaarspaneel
Posbus 11446, Universitas ,9321
076 625 2327


Tienie Marais
Beoordelaarspaneel
Posbus 11082, Universitas, 9321
082 202 4247


Alti van Vuuren
Beoordelaarspaneel
Posbus 170, Kestell, 9860
072 303 7051


Das Wessels
Beoordelaarspaneel
Posbus 70, Excelsior, 9760
083 688 4183


Louisa Opperman
Beoordelaarspaneel
Posbus 284, Ficksburg
083 415 3672


Hannatjie Labuschagne
Beoordelaarspaneel
Stellenryk Aftree-oord nr > 67, Maartensstraat 5, Bloemfontein. 9321
082 958 5020


Hannalie Theron
Editor Vrou 24/7 Woman


Ina Jagga
Beoordelaarspaneel