Meer oor ons / About Us

We are an educational organisation in which opportunities for development are offered to women with the same values and where they are prepared, as homemakers, to render a positive contribution to the development of the community and country.

Die doel van die VVLU is n opvoedkundige organisasie wat geleenthede tot verruiming aan vroue met dieselfde waardes bied en hulle toerus as tuisteskeppers en om n positiewe bydrae tot die ontwikkeling van die gemeenskap en land te lewer.

VVLU is n opvoedkundige organisasie wat geleenthede tot verruiming aan vroue met dieselfde waardes bied en hulle toerus as tuisteskeppers en om n positiewe bydrae tot die ontwikkeling van die gemeenskap en land te lewer.

Ons is n nie-winsgewende organisasie wat ons beywer vir volwasse onderrig aan vroue. Ons het Afrikaanssprekende, sowel as Engelssprekende lede. Selfs n paar mans was braaf genoeg om hulle by ons aan te sluit. Die Temas wat gedek word, is:


  • Vandag se vrou,
  • Interieur,
  • Naaldwerk,
  • Pak jou tas (toerisme),
  • Aktuele sake,
  • Leefstyl,
  • Welwillendheid,
  • Kreatiwiteit

 

Die vrou, in haar geheel is vir ons baie belangrik in die uitdagende tye waarin ons vandag leef en ons streef daarna om deur kursusse, seminare, konferensies, kongresse, net die beste in elke vrou na vore te bring.

 

Ons is trotse en hardwerkende vroue en omgee vir almal wat minder as ons het, is en sal altyd vir ons n passie wees.

 

Ons kon tydens ons 2018 Kongres houers vol volwasse doeke versamel wat aan St Pauls sentrum in Reitz geskenk is.Dankie aan elke liewe lid wat met soveel liefde uitreik na ander!

On the photo the Board of trustees of ACWW

FSWAU wishes to congratulate the new Board of Trustees of ACWW and especially the new world president, mrs Magdie de Kock from South Africa.It is the first time that a reigning president hails from anywhere in Africa