Geskiedenis / History

In 1930 word daar ‘n kongres van boereverenigings in Bloemfontein gehou waar o.a. besluit word dat die Vrystaatse vrou ook geaktiveer moet word om georganiseerde opheffingswerk te doen aangesien die land in daardie tyd in ‘n treurige ekonomiese toestand verkeer het.

 

Die mans het met hul terugkoms na afloop van die kongres, verskeie dames genader met die versoek om werksgeselskappe te stig. Teen die einde van 1930 word al hierdie werksgeselskappe en Huisvlyttakke genooi om ‘n kongres in Bloemfontein by te woon ten einde saam te snoer in een provinsiale organisasie.

 

Hierdie kongres, gelei deur mnr. Manie Wium, LPR en voorsitter van die Vrystaatse Landbou-unie, vind plaas op 5 Desember 1930 en bygewoon deur 60 afgevaardigdes. In sy voorsittersrede het hy daarop gewys dat die vrou, in samewerking met die man, moet help om die plaaslewe vir die jong seuns en dogters aantreklik te maak om sodoende ontvolking van die platteland te stuit. Saamstaan moet ook die leuse van almal wees sodat die boer ‘n seggenskap in die ekonomiese afset van sy produkte kan hê.

 

Mev. D.F. Malherbe word as die eerste president van die Vrystaat Vroue Landbou-unie gekies met mev. J.J. Grobler van Rouxville as die vise-president.

 

90 Jaar later, is dit met trots dat ons kan sê: Die VVLU het ongeveer  900 lede in die Vrystaat met ‘n tak/ke op bykans elke dorp. Die vrou is steeds betrokke by die plaaslewe en nie net met opheffingswerk in haar eie gesin besig nie, maar ook in die gemeenskap en veral onder voorheen benadeelde gemeenskappe. Die VVLU het uitgekring van organisasie vir plaasvrou na ‘n moderne organisasie vir die vrou uit elke denkbare omgewing – ‘n groot getal werkende, professionele vroue en besigheidsvroue is ook lede van VVLU vandag. Die VVLU is ook lid van Vrystaat Landbou en gaan haar voortaan beywer om ook hier ‘n duidelike verskil te maak.

VVLU se geskiedenis is deur lede opgedateer en is in 2020, tydens die organisasie se 90ste verjaarsdag, bekendgestel.