2022 Area 11 - Area 11

Area 11 is in die Bloemfontein area gelee. 

Takke is baie aktief en lede geniet dit om aan VVLU te behoort

Jacobsdal tak het vroeg in Januarie n bekendstellingsdag gehou.

Artikels wat lede gemaak het vir vorige kompetisies is uitgestal.

Die doel daarvan was om die gemeenskap bewus te maak van die VLU se 

werksaamhede asook om nuwe lede te werf.

Dit was n groot sukses en 4 nuwe lede het aangesluit by die Jacobsdasl tak!

Al die studierigtings is aangespreek.


Click on photo to view actual photos/enlargements.

Meer / More Albums